Trackman 4, nu met dual radar!

Dankzij Dual Radar technologie neemt Trackman exponentieel meer data op, dan zijn voorgangers en concurrenten. Het systeem biedt de gebruiker nu, dankzij de super nauwkeurig gerichte hoog resolutie radarstralen, de meest gedetailleerde info over wat er met uw club en ballen gebeurt op het ogenblik van de impact en daarna. Het enorme aantal metingen laat toe met nooit geziene precisie uw swing te analyseren, en u optimaal fitting advies te geven.
Het is de enige clubtest, die instant feedback geeft over het complete baltraject van launch tot en met landing, en dit met een ontzagwekkende precisie, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de ball spin en de specificaties van uw golfclubs. De Trackman 4 toont u het volledige traject van uw bal, swing na swing in nanoseconden - toont de precieze landingspositie, en zet meteen ook het hele traject in 3D op het scherm, samen met alle impact en launch informatie.

Het toestel is het enige, dat nu nog wordt gebruikt voor het materiaal van tourpro’s én hun coaches. Het toont ons:


- de snelheid, waarmee de club door de lucht kliefde
- de snelheid, waarmee het balletje vertrok
- de hoek waarin de club het balletje raakte
- de spin rate - of de intensiteit, waarmee het balletje tolde
- de smash factor: de verhouding tussen de snelheid van de club en die van de bal
- de afwijking van de bal naar links of naar rechts
- de afstand, die het balletje overbrugd heeft

En nog zoveel meer...
De belangrijkste waarden zijn de snelheid van de club, de smash factor en de spin rate.

Trackman 4 is ook het enige toestel waarmee fitting kan gedaan worden voor approach wedges.

Golf is geen sport van kracht, maar van kinetische energie: je maakt het verschil niet door hard te slaan, maar door een zo hoog mogelijke snelheid te ontwikkelen in die duizendste van een seconde waarop je club de bal raakt. Hoe sneller en hoe juister je het balletje raakt, hoe beter het wordt gecomprimeerd.

Golf is elementaire fysica: door de impact van de club neemt het balletje in de lucht de vorm van een rugbybal aan. De dimples werken daarbij als vleugels van een vliegtuig : ze zorgen ervoor dat het balletje aangezogen wordt door de lucht. Dat is ook de plof, die je hoort bij de impact : de juiste plof betekent dat je het balletje goed en met de juiste snelheid geraakt hebt, waardoor het voldoende gecomprimeerd wordt, en wegvliegt.

Beginners spelen best met zachtere balletjes, omdat die makkelijker samengedrukt worden, ook bij lagere impactsnelheid. Pro's spelen met hardere ballen, omdat de snelheid van hun swing hoog genoeg is, om ook die harde balletjes te comprimeren.

En wat kan die test precies met mij doen?

Golf Centers' boegbeeld en stichter, Albert Mistiaen legt het zo eenvoudig mogelijk en voor iedereen verstaanbaar uit :

Op een golfbaan is de speler de motor, en het materiaal in de bag de versnellingsbak.

In een begeleide materiaaltest vergelijken we, welke versnellingsbak we aan uw persoonlijke motor moeten koppelen, en in welke versnelling u in verschillende omstandigheden het beste kunt rijden, om een optimaal resultaat te behalen.

We maken daarvoor gebruik van de techniciteit van Trackman.

Een begeleide Trackman-test (enkel op afspraak) kost 75,- euro. Dit bedrag wordt in mindering gebracht, als u het product, resultaat van deze test, binnen de twee weken na uw test bij ons aankoopt.